+48 881 227 523 [email protected] ul. Dąbrowskiego 16/15, 35-036 Rzeszów Pn-Pt 9:00:17:00

Spadek – sposoby i formy nabycia, a także dokumenty konieczne do zainicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Sposoby nabycia spadku.

Nabycie spadku po osobie zmarłej może nastąpić w wyniku wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub poprzez sporządzenie u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Postępowanie sądowe inicjowane jest wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku, w którym należy podać dane dotyczące osoby zmarłej (datę oraz miejsce zgonu), osoby uprawnione do dziedziczenia po niej (dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwo itd.), z jednoczesnym wskazaniem, czy osoba zmarła sporządziła testament. Ponadto, do wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku należy dołączyć dokumenty w postaci aktów stanu cywilnego (tj. akty zgonu, urodzenia, małżeństwa).

W sytuacji, kiedy wiemy, kto jest spadkobiercą, ale nie znamy jego adresu zamieszkania, to w razie, gdy nie uzyskamy tej informacji np. w gminie, we wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku należy wnieść o wyznaczenie dla tej osoby kuratora.

Jeśli natomiast nie wiemy, kto jest spadkobiercą – jakie nosi imię i nazwisko, ani czy w ogóle żyje, wówczas niezbędne jest ustalenie kręgu spadkobierców przez ogłoszenie.

Formy nabycia spadku.

Nabycie spadku może nastąpić w oparciu o sporządzony przez spadkodawcę testament, bądź w oparciu o przepisy ustawy k.c.

Jednakże należy pamiętać, iż we wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie testamentu należy podać jako uczestników osoby uprawnione do dziedziczenia po spadkodawcy na podstawie ustawy.

W zależności oddanej sytuacji, konstrukcja wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku będzie się różnić, w związku z czym, aby w sposób prawidłowy sformułować wniosek warto skorzystać w tym celu z pomocy profesjonalisty, który nie tylko zajmie się jego sporządzeniem, ale również pomoże nam w toku prowadzenia sprawy.