Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych z okręgu apelacji krakowskiej oraz rzeszowskiej. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie przekładają się na jakość świadczonych usług.

W przedmiotowym zakresie Kancelaria oferuje:

  • ocenę aktualnej sytuacji klienta pod kątem istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (załączników, oświadczeń, etc.),
  • reprezentację klienta na każdym etapie postępowania (przed sądem, wobec wierzycieli, w kontaktach z syndykiem),
  • konsultacje na każdym etapie prowadzonej sprawy.