Jedną z najbardziej popularnych dziedzin prawa jest prawo rodzinne. W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia następujących spraw: o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów (także opieki naprzemiennej), ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, sprawy o przysposobienie, opiekę, kuratelę.

Kancelaria oferuje:

  • analizę dokumentacji wraz z przygotowaniem pism na etapie przesądowych (wystosowanie listu adwokackiego, odpowiedzi na list adwokacki lub wezwanie),
  • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym, postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym postępowanie sądowe oraz w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, oraz udział w czynnościach procesowych,
  • konsultacje prawne na każdym etapie prowadzonej sprawy.