Kancelaria świadczy usługi z zakresu m.in. szkód komunikacyjnych (za szkody osobowe oraz rzeczowe), w tym tzw. regresów, czyli dochodzenia zwrotu odszkodowania od sprawców szkód (kierujących pod wpływem alkoholu, narkotyków, nieposiadających uprawnień, sprawców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia), z zakresu szkód osobowych (np. z tytułu poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na chodniku, ulicy, placu), szkód powstałych w szkolnictwie, w gospodarstwie rolnym, w mieniu.
Poza tym, Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne oraz z tytułu zdarzeń medycznych.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje:

  • reprezentację klienta na etapie przedsądowej likwidacji szkody (analiza dokumentacji, oszacowanie wartości szkody, uszczerbku na zdrowiu, zgłoszenie szkody, zakwestionowanie decyzji ubezpieczyciela, kontakt z ubezpieczycielem),
  • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym (przygotowywanie pism procesowych, udział w rozprawach oraz innych czynnościach procesowych),
  • konsultacje na każdym etapie postępowania.