Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest analiza umów kredytowych, w których wysokość świadczenia została wyrażona w walucie franka szwajcarskiego (tzw. kredyty frankowe). Specjalizacja ta na rynku usług prawniczych jest stosunkowo nową dziedziną, w związku z czym, w prowadzeniu tego typu spraw główną rolę odgrywa posiadane w tej materii doświadczenie.

Adwokat Magdalena Borowiec sprawami kredytów frankowych zajmuje się od kilku lat, występując w sprawach frankowiczów przed sądami w Krakowie, Warszawie oraz Rzeszowie.

W przedmiotowym zakresie oferta Kancelarii zawiera:

  • analizę umów kredytowych indeksowanych oraz denominowanych do waluty franka szwajcarskiego (CHF) pod kątem istnienia w ich treści klauzul niedozwolonych, a tym samym podstaw do wystąpienia z roszczeniem unieważnienia lub odfrankowienia umowy,
  • reprezentację klienta w postępowaniu sądowym wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych w sprawie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia,
  • konsultacje na każdym etapie prowadzonej sprawy.