Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego a regres ubezpieczeniowy.

Posiadając pojazd mechaniczny jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, zwanej w skrócie ubezpieczenie OC pojazdu. Dzięki temu w razie zaistnienia szkody możemy dochodzić należnego nam z tego tytułu odszkodowania od…

Czytaj dalej Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego a regres ubezpieczeniowy.

Upadłość po zmianach obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r.

W ostatnim czasie liczba postępowań upadłościowych, w tym dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ciągle wzrasta. Zapewne po części jest to wynikiem panującej już prawie rok pandemii, jednak sporą tego…

Czytaj dalej Upadłość po zmianach obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r.

Wniosek o udostępnienie akt sprawy administracyjnej a epidemia koronawirusa.

Od 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje w Polsce stan epidemii, który m.in. ogranicza funkcjonowanie niektórych urzędów, zwłaszcza w zakresie bezpośredniej obsługi petentów, co z kolei w większości przypadków…

Czytaj dalej Wniosek o udostępnienie akt sprawy administracyjnej a epidemia koronawirusa.

Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego (CHF)?

W latach 2004–2009 dużą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do waluty franka szwajcarskiego (CHF), zawierane pomiędzy konsumentami a bankami, przez wzgląd na niższą i stabilniejszą stopę procentową…

Czytaj dalej Odfrankowienie czy unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego (CHF)?

Uprawdopodobnienie roszczenia

„Uprawdopodobnienie roszczenia” w sprawach o udzielenie zabezpieczenia płatności rat alimentacyjnych orzekanych na podstawie art. 730 § 1 k.p.c. w zw. z art. 753 k.p.c. Sprawy o zapłatę alimentów od wielu…

Czytaj dalej Uprawdopodobnienie roszczenia

Upadłość – szansą na oddłużenie

Sprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości nie należą do najłatwiejszych. Praktykujący w tej dziedzinie adwokat wie, że prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy - Prawo upadłościowe, ale…

Czytaj dalej Upadłość – szansą na oddłużenie